1. หน้าแรก
  2. บริการลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ใบนำฝากแบบพิเศษ สามารถติดต่อขอรับจาก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

ต้องเป็นบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทางบริษัทจะทำการประสานงานไปกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตได้เฉพาะวันทำการเท่านั้น

บริษัทให้การคุ้มครองในเรื่องของการใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหลังจากวันเริ่มสัญญาประกัน หรือ วันต่ออายุสัญญาแล้ว 30 วัน

ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

ไม่สามารถให้ความคุ้มครอง เนื่องจากตามสัญญาระบุว่า จะต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น