1. หน้าแรก
  2. ประกันชีวิต

โปรโมชั่นชีวิต

โปรโมชั่นประกันชีวิต 01

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์ด้าน Direct Marketing และ Database Marketing มากว่า 15 ปี มีฐานลูกค้ากว่า 5,000,000 คน ซึ่งตลอด 15 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและบริหารฐานลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำให้บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

บริการอื่นๆ

ทดสอบข้อมูลบริการ

test

บริการ-04

ข้อความตัวอยา่ง

บริการ-03

ข้อความตัวอยา่ง

บริการ-02

รายละเอียด (ภาษาไทย)