1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับ

Company Profile TH

          บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์ด้าน Direct Marketing และ Database Marketing มากว่า 15 ปี มีฐานลูกค้ากว่า 5,000,000 คน ซึ่งตลอด 15 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและบริหารฐานลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง  จึงทำให้บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยในประเทศไทย

          บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่ปรึกษา และแนะนำลูกค้าที่ประสงค์ทำประกันภัยต่างๆ ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย  โดยบริษัทฯ จะจัดหาผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และยังจัดหาบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าองค์กร ภายใต้ Concept

 

We Cover Your Risks

 

 Life Insurance

การประกันชีวิตรายบุคคล

          บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา และแนะนำลูกค้าที่ประสงค์ทำประกันชีวิต โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 1. การประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์
 2. การประกันชีวิตแบบบำนาญ
 3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 4. การประกันภัยโรคร้ายแรง

 

การประกันภัยกลุ่ม & สวัสดิการพนักงาน (Group Insurance & Employee Benefit)

          บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าที่เป็นธุรกิจองค์กร ที่ประสงค์ทำประกันภัยกลุ่มให้เป็นสวัสดิการต่อพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กร โดยสามารถลดความเสี่ยง  ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้แน่นอน และให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ลูกจ้างได้สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 1. คุ้มครองชีวิตของพนักงาน
 2. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงาน
 3. คุ้มครองสุขภาพของพนักงาน
 4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคร้ายแรงของพนักงานเป็นต้น

 

Property & Casualty (Non-Life Insurance)

การประกันภัยสำหรับลูกค้ารายบุคคล

          ปัจจุบันความเสี่ยงภัยของรายบุคคลเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของสังคมและเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด จึงมีบริการที่ปรึกษา แนะนำสำหรับลูกค้ารายบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงภัยของตนเอง และออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคล ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 1. การประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
 2. การประกันภัยสำหรับเจ้าของห้องชุดคอนโดมิเนียม
 3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 4. การประกัน เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. การประกันภัยสุขภาพบุคคล
 6. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายรายบุคคล หรือ ครอบครัว
 7. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)
 8. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 

การประกันภัยประเภทธุรกิจองค์กร

          บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา แนะนำ ลูกค้าประเภทธุรกิจองค์กร หรือ ธุรกิจ SME เช่น โรงงาน  โรงแรม  คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น เพี่อลดความเสี่ยงภัยของธุรกิจ อันอาจจะเกิดจากอุบัติภัย และ ออกแบบ จัดหา ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองธุรกิจของลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 1. การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน
 2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 3. การประกันภัยโจรกรรม
 4. การประกันภัยสำหรับเงิน
 5. การประกันภัยก่อสร้าง
 6. การประกันภัยติดตั้งเครื่องจักร
 7. การประกันภัยเครื่องจักร
 8. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 9. การประกันภัยขนส่งสินค้า
 10. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
 11. การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
 12. การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
 13. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
 14. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคใจ กลุ่ม

 

นอกจากนั้นแล้ว บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด  ยังมีบริการประกันภัยต่างๆ เพื่อบริการตามความต้องการของลูกค้า

การประกันภัยกลุ่ม & สวัสดิการพนักงาน (Group Insurance & Employee Benefit)

          บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าที่เป็นธุรกิจองค์กร ที่ประสงค์ทำประกันภัยกลุ่มให้เป็นสวัสดิการต่อพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กร โดยสามารถลดความเสี่ยง  ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้แน่นอน และให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ลูกจ้างได้สูงสุด ตัวอย่างการประกันภัย เช่น

 1. คุ้มครองชีวิตของพนักงาน
 2. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงาน
 3. คุ้มครองสุขภาพของพนักงาน
 4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคร้ายแรงของพนักงาน